Tilstandsvurderinger kan både bruges som grundlag for en drifts- og vedligeholdelsesplan, som afsæt for at få beskrevet og/eller udbudt et renoverings- eller ombygningsprojekt eller som del af en bæredygtig handlingsplan. Det kan også være, I har brug for at få overblik over vedligeholdelsesudgifter, få fagligt kvalificerede anbefalinger til konkrete tiltag til forbedringer, eller at få afklaring af sikkerheds- og sundhedsmæssige risici i forbindelse med byggeri.

Hos os kan du få udført tilstandsvurderinger af jeres ejendom fra enkeltdele som f.eks. tag til hele bygningen. Vi kan ud fra vurderingen lave en vedligeholdelsesstrategi, tilstandsrapport, drift- og vedligeholdelsesplan m.m. Vi tilpasser omfanget til jeres behov.

Tilstandsvurderingerne gennemfører vores bygningskonstruktører. I tilfælde af specifikke faglige forhold som f.eks. varmecentraler, ventilationsanlæg og revner i konstruktioner inddrager vi vores ingeniører for det pågældende fagområde.

PROCES

Tilstandsvurderingen vil typisk indebære følgende proces: Vi gennemfører en grundig registrering, idet vi dokumenterer eksisterende forhold i både tekst og billeder. Vi inddrager driftdata i det omfang, de foreligger. Tilstanden bliver vurderet og beskrevet ud fra en tidshorisont, der på forhånd er aftalt med kunden. Typisk bruger vi et fem års og ti års sigte, hvor der er tale om en drift- og vedligeholdelsesstrategi/plan.

Vi stiller forslag til, hvad der bør gøres, typisk opdelt i almindelig vedligehold og fremtidssikring af bygningen afhængigt af, hvad tilstandsvurderingen skal bruges til. Hvis der foreligger budgetter inddrager vi dem i vurderingen og i prioritering af forslagene.

Tilstandsvurderingen munder ud i en tilstandsrapport, hvor både vurderingen af den aktuelle tilstand og forslag til tiltag indgår.

BYGGESKADEEFTERSYN

DOMINIA er også eftersynsfirma og har udført mange eftersyn for Byggeskadefonden og en lang række private bygherrer gennem tiden.

Thrane.nu