Bygningsprojektering

Vi yder ingeniørrådgivning til byggeri. Vores speciale er boliger og institutioner, men vi rådgiver også i forbindelse med visse mindre anlægsprojekter og landskabsprojekter.

Vi leverer rådgivning inden for alle de klassiske ingeniørfaglige discipliner:

Vores tilgang

Vi går til alle projekter med en helhedsorienteret tilgang. Det gælder også projekter, der er afgrænsede til enkelte fag. Derved sikrer vi, at vores ydelser er tænkt og tilpasset helheden. Vi anvender tilgangen fra begyndelse til slut, således afdækker vi grænsefladeproblematikker fra start og følger op undervejs. Derved minimerer vi risiko for fejl og mangler grundet suboptimering.

Den helhedsorienterede tilgang gælder også vores måde at samarbejde på. Vi har lang tradition for tæt tværfagligt samarbejde og har lang erfaring med, at et tillidsfuldt og respektfuldt samarbejde i projektorganisationen, hvor faglighederne arbejder tæt og åbent sammen, giver den bedste proces og de bedste resultater.

Vi leverer rådgivning i alle faser af byggeprojektet fra den tidlige rådgivning med idéoplæg og byggeprogram, projektering med projektforslag, dispositionsforslag, forprojekt, hovedprojekt samt granskning og projektopfølgning på alle ydelser og endelig fagtilsyn under udførelsen. I renoverings- og ombygningssager vil der typisk yderligere indgå registrering og forundersøgelser som en del af de ingeniørfaglige ydelser.

Vant med forskellige rådgivningsformer og roller

Vi har kompetence og erfaring med at indgå i forskellige rådgivningsformer og roller. Vi indgår som såvel totalrådgiver og underrådgiver samt direkte som teknisk rådgiver.

Vi har kompetente og erfarne projektledere, der sikrer, at der er styr på tid, økonomi og kvalitet gennem hele projektet.

Thrane.nu