For at passe bedre på miljø og klima har vi et øget fokus på cirkulært byggeri, og hvordan vi kan genanvende bygningsdele, når det giver bedst mening og værdi.

Med en ressourcekortlægning udpeger vi hvilke dele af bygningen, der kan genbruges eller genanvendes. Vi inddrager vores viden om tekniske egenskaber af materialerne samt viden om forurening af materialerne og om arbejdsmiljøet. Desuden inddrager vi vores viden om markedet og økonomiske betragtninger. Det er vigtigt for os, at vi tager højde for økonomien i projektet, når vi tager stilling til, om materialerne skal genbruges, genanvendes eller nyttiggøres.

Thrane.nu