Som bygherrerådgiver er DOMINIA bygherrens nærmeste samarbejdspartner og rådgiver gennem hele byggeprocessen.

Vi yder kyndig rådgivning i alle faser fra idé, mål og strategi i den indledende fase til realisering af byggeriet og den efterfølgende idriftsættelse. Vi sikrer helhedsorienterede, langsigtede og bæredygtige løsninger til både almene, offentlige og private kunder.

Vores rådgivning er ikke en standardydelse, men målrettes den konkrete bygherre og byggeprojekt.

BYGHERRERÅDGIVNING FRA A TIL Z

Vi bidrager med alle de relevante kompetencer: alle dele af den tekniske bygherrerådgivning inklusive rådgiver- og entrepriseudbud, efterfølgende styring og opfølgning, procesledelse og brugerinddragelse.

Vi er specialiseret inden for: 

  • Indledende rådgivning, programmering og forundersøgelser.
  • Udarbejdelse af helhedsplaner.
  • Håndtering af udviklingsprojekter, herunder bistand ved udarbejdelse af lokalplanforslag, indledende dialog med kommuner og forsyningsselskaber.
  • Udbud af totalrådgivningsydelser, flytteudbud og funktionsudbud. 
  • Den delegerede bygherremodel.
  • Teknisk bygherrerådgivning inden for alle ingeniørfag.
  • Tids-, risiko- og logistikplanlægning.
  • Beboerhåndtering og planlægning af genhusningsprojekter.
  • Procesrådgivning i forbindelse med brugerprocesser og projekteringsforløb.
  • Bygherretilsyn ved byggeriets opførelse samt i forbindelse medaflevering, ibrugtagning og 1- og 5 års eftersyn.
Thrane.nu