En sikker styring af byggeprocessen er afgørende for din oplevelse af den samlede byggesag. DOMINIA har en byggelederafdeling bestående af medarbejdere, der udelukkende beskæftiger sig med byggeledelse. De styrer med stor kompetence alt fra tid og kvalitet til økonomi i udførelsesfasen.

Vores byggeledere sikrer ledelsen af udførelsen, hvor det projekterede skal omsættes i den byggede virkelighed.

Som byggeledelse er vi din repræsentant på byggepladsen. Byggeledelsen er garant for, at entreprenøren leverer den aftalte kvalitet, og at det sker til den aftalte tid. I praksis betyder det, at vi bistår med styring af byggeprocesserne, koordinering af byggepladsen, arbejdsmiljøkoordinering, kvalitets-, økonomi- og tidsstyring, sikkerheds- og sundhedsplan, koordinering af fagtilsyn, projektgennemgang samt 1- og 5-års gennemgang.

Kommunikation er en vigtig del af byggeledelsen. Det gælder ikke mindst i renoverings- og ombygningsprojekter, hvor bygningerne kan være helt eller delvis i brug under udførelsen. Her er god kommunikation med beboerne afgørende for at sikre, at arbejdet i boligerne foregår på bedste vis, og at beboerne bliver generet mindst muligt.

DOMINIA er specialister i alment boligbyggeri og har derfor mange års erfaring med at yde byggeledelse i beboede byggerier og i sager, hvor beboere skal genhuses.

DOMINIA’s byggeledere har alle gennemgået Arbejdstilsynets arbejdsmiljøuddannelse for byggekoordinatorer og kan derfor være din arbejdsmiljøkoordinator i udførelsesfasen.

Thrane.nu