Udbud er en kompleks størrelse underlagt en række af regler. 

I DOMINIA har vi brugt mange år på at specialisere os inden for udbud, tilbudsloven og EU-direktiverne, og vi håndterer alt fra EU-udbud af store helhedsplaner til mindre renoveringer i underhåndsbud. 

Vores udbudsansvarlige hjælper med udarbejdelse af udbudsstrategi, planlægning og gennemførelse af udbud efter såvel Tilbudsloven som Udbudsloven, prækvalifikation, tilbudsvurdering og kontrahering samt digitalt udbud. 

Vi yder rådgivning inden for både de strategiske og tekniske aspekter af udbud og har fokus på strategier og procesplaner, som med vores erfaring i høj grad er med til at sikre, at mål bliver omsat til praksis. Med det rette udbud hjælper vi bygherren til at få den bedste konkurrencesituation med henblik på at opnå den bedste pris og kvalitet for projektets videreførelse og tilblivelse. 

 

Bæredygtighed i udbud

Bæredygtige visioner kan være en kompleks udfordring, og ofte bliver resultatet manglende tydelighed og transparens i udbuddet. Det resulterer ofte i, at de bæredygtige visioner ikke får ben at gå på, som projektet skrider frem. 

Vores udbudsrådgivere har alle kompetence inden for bæredygtigt byggeri. Vi hjælper med at sikre, at de bæredygtige mål introduceres i udbudsstrategien som vi tager fat på allerede når projektet starter op, så I får sikret, at jeres bæredygtige mål formuleres klart i projektet og bliver en rød tråd i alle dele af udbudsprocessen.

Thrane.nu