Vi tilbyder løbende miljørådgivning i alle projektfaser, så nedrivningen foregår miljømæssigt korrekt gennem hele projektet.

Vi hjælper med at skabe en god nedrivningsproces ved at levere et præcist udbudsmateriale, der garanterer den rigtige pris. Det gør vi bl.a. i udbudsmaterialet, hvor vi har stort fokus på miljøfarlige stoffer, så vi kan sikre os, at de bydende har tilstrækkelig information til at give en præcis saneringspris.

Fordi vores miljørådgivere kender livet på byggepladsen, sørger de for, at arbejdsmiljøet bliver tænkt ind i projektet fra start til slut.

Under og efter en miljøsanering sikrer vi, at overflader og arbejdsområder er afrenset og rengjort tilfredsstillende. Vi hjælper med kontrol og dokumentation, så du kan igangsætte de efterfølgende arbejder.

Thrane.nu