Træbyggeri bliver ofte fremhævet med det spektakulære, innovation, morgendagens byer og boformer.

Men træbyggeri er også funktionelt, billigt og bygbart – hvis man anvender det rigtigt.

Byggeri fylder enormt i verdens forbrug og forurening. Derfor bør og skal vi bygge mere i træ. Træ som materiale er både fornybart og miljøvenligt – og af den grund en vigtig del af løsningen på klimaforandringerne.

I DOMINIA ønsker vi at udvikle branchens kendskab og erfaring indenfor træbyggeri samt bidrage til, at flere byggerier i Danmark bliver opført i træ.

VI HAR PASSION FOR TRÆ, MEN ER IKKE TRÆKRAMMERE. VI BRUGER DET MATERIALE, SOM GIVER BEDST MENING.

Vi ser det som vores vigtigste rolle at rådgive i, hvornår og hvordan et byggeri i træ er den rette løsning ud fra projektets forudsætninger og bygherrens visioner. Alle forhold skal klarlægges, før de første streger bliver slået, og før vi for alvor slår hovedet på sømmet. På den måde sikrer vi bedst, at ambitioner og visioner ikke ender som en vissen kvist.

Trækonstruktioner har unikke fordele, når materialet bliver anvendt korrekt. Har vi ikke styr på processen, lykkes vi ikke med det gode træbyggeri.

Det er afgørende at forstå træ som materiale; dets særlige egenskaber, men også dets begrænsninger. Vi tilbyder et byggehold, der ved, hvordan man arbejder med materialet fra projektering til udførelse og drift.

VI RÅDGIVER I LØSNINGEN AF DE TYPISKE UDFORDRINGER VED TRÆBYGGERI; KONSTRUKTIONER, AKUSTIK OG FUGT I BYGGEFASEN.

Vi har erfaring med at anvende træ overalt i byggeriet. Vi arbejder med træ som delkomponenter; eksempelvis spær, facadebeklædning, gulve, vinduer og døre. I de bærende konstruktioner arbejder vi med træ i skeletkonstruktioner, vi arbejder i præfabrikerede systemer som boksbyggeri eller med massive træelementer, eksempelvis CLT eller limtræ.

Med træ kan man bygge både billigt og hurtigt, fordi det er et let materiale. Man kan arbejde med større elementer og transport samt samling går hurtigere, kræver færre mænd og færre løft på byggepladsen. Samtidig giver træbyggeri færre byggefejl.

Vi har specialister, der repræsenterer alle de fag, der skal i spil for at skabe et vellykket træbyggeri, og rådgiver i:

  • Alle typer massivtræ
  • Konstruktionstræ
  • Byggesystemer
  • Renovering
  • Fugtsikring
  • Akustik
  • Indeklima
  • LCA-vurderinger (Life Cycle Analysis)
  • Bæredygtighedscertificering (DGNB, BREEAM og LEED)
  • Commissioning

Læs mere om vores tilgang til træbyggeri her.

Thrane.nu