Vi tilbyder rådgivning inden for elinstallationer og elteknik i forbindelse med nybyggeri, ombygninger og renovering af boliger, institutioner, erhverv og administration og til brugere med særlige behov. Vi tilbyder teknisk rådgivning og bygherrerådgivning. Fra de tidlige faser hvor behovsafdækning, målafklaring og planlægning foretages over design, projektering og opfølgning, udbud og fagtilsyn.

PROCES, DIALOG OG BRUGEROPLEVELSE

Uanset hvilke elinstallationer det drejer sig om, vil vi indlede med en dialog med kunden om behov, ønsker og forventninger i forhold til funktionskrav, økonomi og projektets øvrige rammer. Brugeroplevelsen vil ofte være central i design af elinstallationer, særligt hvis opgaven omfatter belysning.

Elinstallationer i en bygning er noget af det, som brugerne ofte lægger mærker til umiddelbart, særligt belysningen. Belysningen er noget mange brugere har en holdning til. Det kan dreje sig om æstetik, placering, funktion, muligheden for at regulere belysningsstyrken selv osv. Andre elinstallationer kan også have brugernes interesse, men det handler for brugerne oftest bare om, at det skal virke. Brugeroplevelsen er derfor ofte et centralt parameter i design og projektering af elinstallationer, og når det gælder belysning kan det være meget subjektivt.

Vi er vante med at sætte os i brugernes perspektiv og inddrage brugeroplevelsen i dialogen med bygherre og samarbejdsparter. Derved sikrer vi os en helhedsorienteret tilgang til opgaven.

BELYSNING

Vi arbejder tæt sammen med bygherre og samarbejdspartnere. Vi afdækker behovsmønstre og virkemåde for belysningsanlægget i fht. en række faktorer, hvor vi både taler med slutbrugere og driftspersonale, hvor det er muligt. Vi har fokus på at få et billede af kriterierne for brugeroplevelsen og brugsmønstre (brugerperspektivet) og viden om energiforbrug, vedligehold, udskiftningsgrad og arbejdsgange.

Alt dette bruger vi til – i samarbejde med bygherre og samarbejdspartnere – at finde frem til løsninger, der balancerer funktionalitet og æstetik op i mod lovkrav inklusiv energikrav, driftsoptimering og energioptimering. Dette omfatter også at finde det rette kompleksitetsniveau af hensyn til funktionskrav, brugsmønstre, udskiftningsgrad, økonomi osv. Vores erfaring siger, at det er vigtigt, at den valgte belysningsløsning både tilgodeser energikrav, funktionskrav og andre tekniske behov og skaber en positiv brugeroplevelse.

BRUGERE MED SÆRLIGE BEHOV

I DOMINIA har vi stærke kompetencer og stor erfaring med byggeri til brugere med særlige behov. Det kan være plejekrævende og svage brugere, børn eller andre. Disse brugeres behov kan dække andet end belysning. Det kan være elevatorer med talemodul eller specialstyring f.eks. i forhold til sikkerhed, så børn ikke lukkes inde af dørautomatik osv.

YDELSESOMRÅDER

Vi dækker typisk følgende områder:

Lys:

 • Lyskomfort
 • Dagslys og solafskærmning
 • Belysning inde og ude
 • Lysstyringer
 • Beregning og måling af dagslys og kunstlys
 • Belysning som led i tryghedsskabelse og hærværksforebyggelse
 • Sikkerhedsbelysning, herunder nød- og panikbelysning
 • 3D-simulering og visualisering
 • Lovgivning og normkrav
 • Komponentspecifikationer for belysning og lysstyring
 • Kravspecifikationer og strategier for belysning og lysstyring
 • LED-belysning
 • Dagslys-regulering i bygninger (lovkrav)
 • Dynamisk lys der understøtter menneskets døgnrytme gennem varierende farvetemperatur og belysningsniveau

Bæredygtighed og energioptimering:

 • Energivisualisering til fremme og fastholdelse af positiv energiadfærd
 • Solcelleanlæg

Elinstallationer og elteknik:

 • Forsynings- og fordelingsanlæg
 • Elinstallationer i boliger, kontorer, institutioner og skoler samt mere komplekse og installationstunge områder som bl.a. plejecentre
 • IT-anlæg som bl.a. trådløse dataanlæg, IP telefoni og netværk
 • Brandalarmering (ABA)
 • Automatiske branddørslukningsanlæg (ABDL)
 • Elevatoranlæg inklusiv brandmandselevatorer
 • Automatisk brandventilation (ABV)
 • Tyverisikring og indbrudsalarmering
 • Kameraovervågning og porttelefonanlæg
 • AV-anlæg
Thrane.nu