I Danmark bruges der milliarder af kroner til driften af bygninger.

Det er vigtigt at sikre, at byggeriet og efterfølgende drift og vedligehold samlet set bliver en god investering for nuværende og kommende generationer af brugere. Det er et af hjørnestenene i et bæredygtigt byggeri.

Drift og vedligehold udgør langt størstedelen af de samlede omkostninger i en bygnings levetid, og der er derfor meget at spare, hvis man vælger den ’rigtige’ løsning fra begyndelsen.

HVAD ER SÅ DEN ”RIGTIGE” LØSNING?

DOMINIA her erfaring med at udarbejde såkaldte LCC-analyser, dvs. analyser af bygningens Life Cycle Costs eller på dansk: bygningens levetidsomkostninger.

I DOMINIA har vi eksperter i totaløkonomi. Vi anvender forskellige programmer og nøgletal til at beregne og vurdere levetidsomkostningerne i et hvilket som helst byggeri. Vi gør det også på mindre bestanddele af et byggeri.

Til eksempel anbefaler vi i en sag, hvor der skal gennemføres en vinduesudskiftning, at vi beregner totaløkonomien ved forskellige løsninger, også kaldet en variantsammenligning. Derved kan vi give et kvalificeret grundlag for at træffe beslutning om f.eks., hvor vidt vinduerne skal udskiftes eller renoveres, og i tilfælde af udskiftning hvilken vinduesløsning vil give den bedste totaløkonomi.

Netop spørgsmål om det bedst kan betale sig at renovere i stedet for at rive ned og bygge nyt? Det er et typisk spørgsmål, vi både stiller og besvarer i fbm. enhver renoveringssag. Vi har eksempler på, at besvarelsen af det spørgsmål fik afgørende betydning for projektet.

Vi var rådgivere på en sag i Hvidovre, som i udgangspunktet handlede om en renovering, men efter den totaløkonomiske beregning viste det sig at, set over en periode på 50 år, kunne det bedre betale sig at rive ned og bygge et nyt hus. Dette tog bygherren til efterretning og lod det indgå som en del af beslutningsgrundlaget.

ØKONOMIEN VERSUS HELHEDEN

Vores tilgang i DOMINIA er grundlæggende helhedsorienteret. Vi ser derfor en vigtig opgave i ikke at lade de økonomiske beregninger stå alene. I stedet anvender vi dem til at belyse vigtige perspektiver i en sag, som vi yderligere supplerer med andre analyser og vurderinger som f.eks. bygningsmæssige kvaliteter, sociale kvaliteter og miljømæssige kvaliteter. Dette er også grundlæggende elementer i vores bæredygtige tilgang til byggeri.

Læs mere om vores bæredygtige tilgang under Ydelser her på siden.

Thrane.nu