Velfungerende vand, varme og sanitære installationer er essentielle for, at vi kan bruge vores bygninger. Om det er boliger, kontorer, skoler, plejecentre eller andre bygninger, installationerne skal være i orden. Det er noget, vi kan have en tendens til at tage for givet, så længe det virker. Vi leverer ydelser inden for hele spektret af teknisk rådgivning inden for VVS, ventilation, energi og indeklima, der sikrer, at installationerne fungerer og kan driftes og vedligeholdes hensigtsmæssigt.

Vi dækker følgende områder:

  • Kloak
  • Lokal afledning af regnvand (LAR)
  • VVS, der dækker vand-, varme- og afløbsinstallationer og sanitet
  • Sprinkleranlæg
  • Ventilation
  • Varmepumpeanlæg
  • Jordvarmeanlæg
  • Central tilstandskontrol og -styring (CTS), der kontrollerer og styrer de tekniske anlæg
  • Idriftsættelse og indregulering

FRA PROJEKTERING TIL IDRIFTSÆTTELSE

Vi dækker alle dele af processen fra registrering og forundersøgelser over projektering, opfølgning og fagtilsyn. Derudover tilbyder vi rådgivning inden for tilstandsvurdering og bygherrerådgivning, som også dækker udbud både i forbindelse med nybyggeri, ombygning, modernisering og renovering af bygninger og udendørs anlæg. Vi dækker boliger, institutioner, administration og erhverv.

KLIMATILPASNING

Der er kommet fokus på klimatilpasning med skift i klimaforhold. Særligt oplever vi efterspørgsel på lokal afledning af regnvand (LAR). Vi yder rådgivning, der sikrer de korrekte og tilpassede kloakanlæg til både forsinkelse af regnvand, nedsivning samt genanvendelse af regnvand. Ofte indgår vores rådgivning i et sammenhængende projekt med landskabsarkitekter, der er med til at skabe en både funktionel og æstetisk helhed.

MILJØFARLIGE STOFFER I FORBINDELSE MED INSTALLATIONSARBEJDE

Det er ikke usædvanligt at støde på miljøfarlige stoffer i forbindelse med ombygning og renovering af installationer f.eks. i badeværelser og køkkener. I de relevante tilfælde vurderer og rekvirerer vi de nødvendige tekniske undersøgelser, der sikrer, at stofferne bliver identificeret, og der laves en plan og procedure, der sikrer korrekt håndtering i det efterfølgende arbejde.

Thrane.nu