Vi belyser tilstedeværelsen af miljøskadelige stoffer gennem screening og kortlægning. Vi screener stoffer som asbest, PCB, klorparaffiner og forskellige tungmetaller.

Vi bistår bygherren i indhentning af tilbud på miljøundersøgelser og sikrer, at der, på baggrund af en fyldestgørende kortlægning, bliver udformet et grundigt udbudsmateriale, der giver de bedst mulige forudsætninger for det bedste tilbud på miljøsaneringen.

Thrane.nu