Hos DOMINIA har vi fokus på mennesker. Vi ved, at en god bolig er en vigtig grundsten i et godt liv.

DOMINIA har siden 1931 været med til at forme den almene boligsektor i Danmark. En opgave, som vores hjerter stadig  banker for.

Vores historiske rødder ligger i det almene byggeri, og den dag i dag tilslutter vi os stadig den almene grundtanke om, at der skal være plads til alle uanset alder, uddannelse, indtægt religion eller politisk overbevisning.

Hvad end man er ny på boligmarkedet, en børnefamilie med ønsket om ekstra kvadratmeter, eller den ældre med særlige behov, vil vi gerne være med til at skabe den ramme, som giver mennesker med forskellig baggrund mulighed for at mødes på kryds og tværs i fællesskaber.

VI ER SPECIALISTER I AT BYGGE ATTRAKTIVE, GODE OG SUNDE BOLIGER INDENFOR ET OFTE STRAMT BUDGET.

VORES EKSPERTISE INDEN FOR DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

  • Vi kender de grundlæggende rammer og regler, som gælder for almene boligselskabers drift og anlægsopgaver.
  • Vi kender de organisatoriske rammer og forstår at få beboerdemokratiet til at fungere som en styrke for byggeriet.
  • Vi sætter os ind i beboernes vinkler, ønsker og behov og bruger vores faglige viden, økonomiske forståelse og en åben tilgang til at nå til løsninger, der kan møde flest mulige behov inden for projektets økonomi og tid.
  • Vi har mange års erfaringer med Landsbyggefondens proces, prioriteringer og vurderinger af ansøgninger. Denne viden bruger vi i projekteringen og i dialogen med bygherre, beboere og projektets øvrige parter om løsningsmuligheder i forhold til behov, ønsker og økonomi.
Thrane.nu