DET FÅR I

Med bæredygtig projektering følger vi de bæredygtige mål for projektet. Vores projekteringsingeniører og bæredygtighedskonsulenter sørger for, at der skabes mest mulig værdi gennem bæredygtige løsninger inden for den givne økonomi og tid.

SÅDAN GØR VI

Vi identificerer de bæredygtige løsninger og materialer, som vil være mulige at anvende i projekteringen af det ønskede byggeri. Vi bedømmer de mulige løsninger ud fra både projektets bæredygtighedsmål og generelle rammer samt en række bæredygtighedskriterier. Vi bruger som udgangspunkt de anerkendte DGNB-kriterier, men kan bruge andre af de anerkendte certificeringsordninger, hvis bygherre ønsker det.

Følgende indgår i vores arbejde for at skabe mest værdi i de bæredygtige løsninger:

  • Opstille virkemidler for bæredygtighed og bedømme dem ud fra bæredygtighedskriterierne (DGNB eller andre hvis aftalt)
  • Sammenligne forskellige volumenstudier for optimal miljømæssig og energimæssig effektivitet
  • Sammenligne forskellige varianter af bygningsdele ud fra bl.a. totaløkonomi, livscyklusanalyse osv.
  • Bygningsdelene sammensættes under hensyntagen til en analyse af helheden, så den samlede løsning fungerer og skaber optimal bæredygtighedsværdi for pengene.

Denne proces foregår, som det gælder i vores øvrige byggeprojektet, i dialog med bygherre og eventuelle samarbejdspartnere. Vores analyse- og beregningsværktøjer inddrager også parametrene, der gælder arkitektur, idet vores tilgang – i tråd med DGNB – er tværfaglig. Dermed også sagt at vores tilgang til bæredygtighed er helhedsorienteret og tværfaglig. Vi har stor erfaring med at arbejde tværfagligt med bæredygtighed i alle faser.

I projekteringen sikrer vi, at der er et bæredygtigt projekt at overføre til udførelsen. Læs om hvordan vi kan hjælpe med at sikre, at det videreføres til udførelsen gennem udbud, og hvordan vi følger op i udførelsen og endeligt følger op med eftervisning og mulig certificering.

Thrane.nu