Vi hører mere og mere om den voksende mængde af miljøfarlige stoffer, der findes, og vi er alle ansvarlige for samfundet og miljøet. Samtidig er det afgørende, at lovgivningen bliver overholdt. Det kræver dybdegående og opdateret viden – og det har vi.

Vi har stor erfaring med alle dele af miljøhåndtering i både nedrivnings- og renoveringsprojekter.

Samtidig ønsker vi at bidrage til, at genbrug og genanvendelse bliver normen i byggebranchen. Byggeriet er i høj grad udfordret på ressourceforbruget, og både vores private og offentlige bygherrer efterspørger i stigende grad genbrugsmaterialer, og øget genbrug af byggematerialer er i tråd med visioner og strategier for affaldshåndtering i Danmark.

Derfor arbejder vores miljørådgivere og bæredygtighedsrådgivere tæt sammen, og miljørådgivning spiller en vigtig del i vores bæredygtighedsstrategi.

Vi varetager både forundersøgelser og risikovurderinger, projektering, styring og tilsyn, og vi rådgiver bl.a. inden for

DOMINIA er medlem af DAKOFA.

Thrane.nu