DOMINIA har uddannede bæredygtighedsledere med erfaring i at sikre, at ambitionerne for bæredygtighed efterleves fra start til slut.

Bæredygtighedsledelse er at planlægge, styre, kontrollere, koordinere og kommunikere den bæredygtige udvikling i projektet til bygherrens/brugernes/projekteringslederens tilfredshed, så budget, tidsplan og projektets bæredygtighedskvalitet er som forventet – eller bedre – målt i relation til indgåede aftaler.

Derudover sikrer en bæredygtighedsleder en god og effektiv projekteringsindsats på sagen ved at yde konstruktiv support til projekteringslederen og de tekniske rådgivere.

Thrane.nu