DOMINIA har uddannede bæredygtighedsledere med erfaring i at sikre, at ambitionerne for bæredygtighed efterleves fra start til slut.

Bæredygtighedsledelse er at planlægge, styre, kontrollere, koordinere og kommunikere den bæredygtige udvikling i projektet til bygherrens/brugernes/projekteringslederens tilfredshed, så budget, tidsplan og projektets bæredygtighedskvalitet er som forventet – eller bedre – målt i relation til indgåede aftaler.

Derudover sikrer en bæredygtighedsleder en god og effektiv projekteringsindsats på sagen ved at yde konstruktiv support til projekteringslederen og de tekniske rådgivere.

Ved at bruge værktøjet BDB-Metoden effektiverer DOMINIA bæredygtighedsledelsen, så ydelsens omkostninger kan holdes nede og dermed er konkurrencedygtig, samtidig med at alle i projektteamet har indsigt i processen.

Thrane.nu