Campus Bornholm

Del på:
Campus Bornholm
2013-2018
250 mio. kr. inkl. moms
17.300 m2
Minervavej 1, 3700 Rønne
CUBO Arkitekter, Nova 5 Arkitekter, Lars Ørtoft Rådgivende Ingeniører, Henrik Jørgensen Landskab A/S
Underrådgiver

Se flere billeder her

Nyt Campus Bornholm realiserer ambitionen om at skabe grundlaget for et sammenhængende undervisningsforløb fra vuggestue/børnehave over folkeskolen til gymnasium og voksenuddannelse og bliver dermed et kraftcenter for uddannelser i Rønne. Bornholms tre store ungdomsuddannelses- og efteruddannelsesinstitutioner, Bornholms Erhvervsskole, Bornholms Gymnasium og VUC Bornholm, til én fælles uddannelsesinstitution. Sagen er hovedsageligt nybyggeri, der opføres omkring eksisterende værksteds- og teoribygninger. De enkelte uddannelser får mulighed for at finde et eget volumen eller udtryk i et samlet arkitektonisk udtryk. Bygningen skal rumme undervisningslokaler, idrætshal med tribuneanlæg med direkte adgang til udendørsaktiviteter, bade- og omklædningsfaciliteter, arbejds- og tømmergård, videns- og studentercafé samt parkeringsforhold.

Bæredygtighed er et gennemgribende tema for projektet hvilket afspejles i bl.a. anvendelsen af jordvarmeslanger og termoaktive dæk, belysning med LED og dynamiske belysning der følger døgnrytmen, sedumtage og solceller. Facaderne beklædes med Tombak, og i forbindelse hermed filtreres regnvand der løber ned af facaderne så kobberionerne opsamles.

Projektet udføres i totalrådgivning. DOMINIA leverer ingeniørrådgivning i form af projektering og fagtilsyn af statik, alle tekniske installationer, anlæg og byggeledelse.