Campus Næstved

Del på:
VUC Storstrøm
2016-2018
118,8 mio. kr.
5.000 m2
CUBO, NOVA 5
Underrådgiver

Campus Næstved eller VUC Næstved bliver et nyt Voksen Uddannelses Center, der indeholder HF og AVU. Uddannelsesinstitutionerne der udgør Campus Næstved, er selvejende institutioner med hver deres egen individuelle profil. Fællesskabet omkring Campus Næstved skal tilføre den enkelte uddannelsesinstitution ”noget ekstra”, som de deltagende uddannelser ikke vil kunne løfte hver for sig. Samtidig er det ambitionen, at Campus Næstved også skal tilføre ekstra værdi for byen og lokalområdet som et attraktivt og kompetent kraftcenter.

Bygningen består af 3 dele. En multihal som det centrale element med hhv. en blok på 4 etager og blok på 3 etager der omgiver hallen. I de to blokke forefindes undervisningslokaler, kontorer, parkeringspladser, kantine og øvrige faciliteter. Bygning opføres og indbygges i Munkebakken, som er en sandaflejring fra istiden. Ved at bygge ind i bakken bliver der adgang i 2. sals højde over multihallen til tagterrasse med direkte adgang til den omkringliggende park.

De øvrige Campusbygninger vil efterfølgende bliver opført i området omkring og tilsammen danne Campus Næstved.

DOMINIA leverer ingeniørrådgivning i form af statik samt projektering og tilsyn af samtlige tekniske installationer.