Farum Midtpunkt

Del på:
Furesø Boligselskab v.KAB
2011-2015
306 mio. kr. inkl. moms
Birkhøjterrasserne 401A-456F, 3520 Farum Bybækterrasserne 101A-168F, 3520 Farum Nygårdterrasserne 201A -301F, 3520 Farum Paltholmterrasserne 2A-87F, 3520 Farum
Mangor & Nagel
Totalrådgiver

Se flere billeder her

Farum Midtpunkt der blev opført i 1970’erne med bl.a. DOMINIA som rådgiver, har undergået adskillige større renoveringer og ombygninger hvor DOMINIA har været tilknyttet som rådgiver. Bebyggelsen består af 27 blokke med i alt 1.645 boliglejemål samt en række institutions- og erhvervslejemål.

Et af projekterne omfatter ombygning af eksisterende boliger med henblik på at kunne tilbyde boligtyper der svarer til efterspørgslen. Her ombygges 99 eksisterende boliger til 106 nye boliger der med inddragelse af fællesarealer til boligformål både øges i størrelse og antal. Arbejdet omfatter en total indvendig renovering, en delvis renovering af klimaskærmen samt udvidelse af en række altaner. Beboerne genhuses under renoveringen.

Sideløbende leverer DOMINIA rådgivning i forbindelse PCB-sanering i 6 blokke med i alt 295 boliger. Første blok blev gennemført som pilotprojekt på én blok for afprøvning af metoder og resultater inden igangsættelse af resterende blokke. Efter PCB-saneringen genopbygges lejlighederne ligesom der foretages lejlighedssammenlægninger, renovering af udvalgte lavtage og facadeelementer m.v. Beboerne genhuses under renoveringen.

Desuden har DOMINIA medvirket til renovering af grønne tage, samt udarbejder årligt drift og vedligeholdelsesplaner for de 27 blokke med terrassehusboliger.

Farum Midtpunkt er et eksempel på de ingeniørmæssige kompetencer DOMINIA besidder i forhold til at håndtere komplekse ingeniørmæssige problemstillinger i renovering af tæt-lav boligbebyggelser. Farum Midtpunkt repræsenterer en af Danmarks største PCB-renoveringssager. Desuden er Farum Midtpunkt et ikonisk byggeri, der repræsenterer en særlig tid med mange indvendige bo-kvaliteter, samtidig med, at der er en række byggetekniske udfordringer i opgaven.