Frydenspark

Del på:
DAB
2012-(2021)
450 mio. kr. inkl. moms
22.000 m2 - 294 boliger
Greisvej 24-74, Grækenlandsvej 105-111, Kastrupvej 158-160, Olymposvej 2-6, Parosvej 18-24 og 13-19, 2300 København S
DOMUS Arkitekter
Totalrådgiver

Se flere billeder her

Udarbejdelse af helhedsplan for etagebyggeri med 294 almene boliger i bebyggelse fra slutningen af 1940’erne. Frydenspark er opført som etagehuse i gule sten og med røde tage, i tre etager og med altan til hver bolig. Bebyggelsen har en lang række tidstypiske kvaliteter, men med problemer med bl.a. byggeskader, dårligt indeklima, utidssvarende køkkener og badeværelser, samt en for lille variation i lejlighedstyperne.

Målet med helhedsplanen er foruden udbedring af byggeskaderne, at fremtidssikre afdelingen. Helhedsplanen omfatter i hovedtræk bl.a. renovering af tag, opførelse af nyt solcelleanlæg, udskiftning af el-installationer, sammenlægning af etageboliger samt implementering af nye elevatorer i disses opgange. Desuden etableres nyt fælleshus og ejendomsmesterkontor.

Helhedsplanen er udviklet ved brug af metoden Bæredygtig Renovering, som DOMINIA og DOMUS har udviklet til at sikre, at bæredygtig helhedstænkning sættes i fokus og integreres fra starten af projektet, hvor behov afdækkes og målsætninger formuleres. Dette har bidraget til at kvalificeret dialog og sikret fokus på bæredygtige løsninger med et langt perspektiv. Som et led i udarbejdelse af helhedsplanen har DOMINIA deltaget i adskillige afdelingsbestyrelsesmøder samt medvirket til udarbejdelse af materiale til temaaviser etc.