Sorgenfrivang II

Del på:
Lyngby Almennyttige Boligselskab v. DAB
2011-2017
551 mio. kr. inkl. moms
36.720 m2 - 429 boliger
Grønnevej 245-261, 2830 Virum
DOMUS Arkitekter, GHB Landskabsarkitekter
Totalrådgiver

Se flere billeder her

Sagen omfatter udarbejdelse og gennemførelse af en bæredygtig helhedsplan for renovering af Sorgenfrivang II. Bebyggelsen består af 3 boligblokke i 15-etager og indeholder foruden 429 boliger, en integreret daginstitution og fællesarealer placeret i 1-etagers mellembygninger. Sagen angribes med en bæredygtig helhedstanke, der fokuserer på både sociale, miljømæssige og økonomiske forhold i alle beslutninger. Der er et udvidet fokus på de bæredygtige løsninger.

Bl.a. nedrives eksisterende facader og erstattes af nye facader, der har bedre tekniske og brugsmæssige egenskaber, bl.a. integreret ventilationssystem, men samtidig genskaber de væsentligste arkitektoniske kvaliteter i det nuværende byggeri. Dertil kommer bl.a. udskiftning af tage, nye køkkener og badeværelser, øget tilgængelighed med nye og større elevatorer, udskiftning af samtlige installationer, renovering af fællesarealer og etablering af regnvandsopsamling til ejendommens CO2-neutrale vaskeri.

Genhusning af beboerne i seks etaper, trange pladsforhold omkring bebyggelsen samt arbejder i højden gør byggesagen logistisk udfordrende og har stillet store krav til planlægning og er det fortsat i forbindelse med udførelsen.

Viden om, og mange års erfaring med udvikling og gennemførelse af helhedsplaner samt succes med at opnå støtte fra LBF bruges til at sikre, at projektet holdes inden for budgetrammer. Tidlig dialog med bygherre og brugere sikrer god balance mellem behov, visioner, ambitioner og økonomi. Projektet er som det første og eneste blevet præ-certificeret til SØLV efter DGNB-boligkriterierne.

DOMINIA har foruden udarbejdelse og gennemførelse af helhedsplanen, projektering, udbud, fagtilsyn og byggeledelse i forbindelse med renoveringen, forestået udbud af flytteforretning for flytning af beboerne i forbindelse med genhusningen.