Vækst – Skolen i Sydhavnen

Del på:
Københavns Kommune, ByK
2017-(2021)
202 mio. kr.
5.500
Kant Arkitekter, Nøhr Sigsgaard Arkitekter, Norconsult, Enemærke & Petersen, Lytt Architecture, Kragh & Berglund Landskabsarkitekter, REKOMMANDERET
Strategisk partner

Vækst bliver navnet på et 5.500 kvm nybyggeri i Sydhavnen i København, der skal huse både områdets mindste og største børn.

Byggeriet er nødvendigt i takt med, at der kommer stadig flere tilflyttere med børn i Sydhavnen, som øger behovet for plads i områdets skoler og børneinstitutioner.  Den nye bygning skal både huse områdets mindste og største børn i henholdsvis en nyetableret daginstitution samt udskoling. Vækst bliver således en direkte, men selvstændig udvidelse af den eksisterende Skolen i Sydhavnen.

Visionen for det nye projekt er at skabe en bygning, der med sin udformning, disponering og materialeholdning skaber rammer, som både tilgodeser de mindste børns behov for udforskning og leg samt de største børns behov for udvikling og læring.

I stueetagen – kaldet ByLab – bliver der etableret et læringsrum med lege- og læringsøer, der binder byen og skolen sammen. Det gøres ved at løfte bygningen op på søjler, så byens gulv kan passere under og igennem. Her bliver der mulighed for, at de største børn både kan bevæge sig og få brændt noget energi af, mens der også er plads til at fordybe sig på små grønne lærings-øer.

Daginstitutionen fordeles på to etager og får hver deres dedikerede udeareal over tre etager.

Projektet udføres i det strategiske partnerskab TRUST.