DOMINIA BYGGER BÆREDYGTIGT: Korngården – fra energitungt 50’er klods til bæredygtigt og moderne byggeri

Del på:

TEMA: DOMINIA BYGGER BÆREDYGTIGT

Hos DOMINIA ligger det os meget på sinde at være med til at skubbe byggeriet i en grønnere retning. Hver gang muligheden byder sig, griber vi den. Det gjorde den med Korngården, som vi de sidste par år, som totalrådgiver, har været med til at renovere.

Korngården: fra energitungt 50’er klods til bæredygtigt og moderne byggeri

Almennyttige boliger er en særlig tradition i dansk arkitektur og kulturarv, som vi skal værne om. De almene bebyggelsers kvalitet er ofte usædvanlig høj og netop derfor, giver det mening at bruge tid på, at udtænke innovative helhedsløsninger, når vi skal renovere dem. Netop det har været vores og DABs vision for renoveringen af Korngården, hvor det overordnede mål for projektet har været økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.

I renoveringen af Korngården er alle tekniske installationer udskiftet til komponenter med lavt energiforbrug. Summen af energibesparelsestiltag, herunder isolering af facaderne og udskiftning af vinduerne, resulterer i en beregnet energibesparelse på 60%. Derudover har arkitektoniske greb formået at skabe større og bedre tidssvarende lyse lejligheder med karnapper og altaner. Der er desuden etableret fire porte, som går gennem boligblokkene. De fire porte er med til at åbne bebyggelsen op for omverdenen og skabe mere liv i området.

Beboerne nudges til en grønnere adfærd

Et af de initiativer, som har gjort en forskel i forhold til at gøre Korngården mere energirigtig og bæredygtig findes i hver enkelt bolig. I hver bolig sidder en lille skærm inden for døren, som aktiveres, når beboerne går ind og ud. Her visualiseres den enkelte lejligheds forbrug af vand, varme og el. Meningen er, at beboerne skal opsætte deres egne mål, som de så skal prøve at efterleve.
Det handler om at få beboerne til at ændre deres adfærd. Og ved at inddrage dem og anskueliggøre deres forbrug, gør man en måske ellers kedelig ting som energiforbrug interessant. Fordi beboerne på daglig basis konfronteres med deres energiforbrug, påvirkes og motiveres de til, at opnå en grønnere adfærd”, siger Jesper Ring, som har været projektleder på Korngården.

Derudover er alle boliger indrettet med grønne kontakter, som ved et enkelt tryk kan afbryde strømmen til alt det udstyr, som ellers står og sluger kilowatt på standby.

”De hér to tiltag gør det simpelthen nemmere, for Korngårdens beboere at vælge en energirigtig levestil til” fastslår Jesper Ring.

En bæredygtig succeshistorie

Renoveringen af Korngården må siges at være meget vellykket. Stort set alle tilbagemeldinger fra beboere er positive. De er glade for deres nye lækre lejligheder og for at være med til at gøre en indsats for at minimere deres energiforbrug.

Renoveringen af Korngården må siges, at være en bæredygtig succeshistorie og derfor var Korngården også nomineret til Renoverprisen 2018.

Hvis du vil se Renoverprisens norminieringsvideo af Korngården, finder du den hér: